Poczta Poczta Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych

Historia SIG Drukuj
SIG | Izba Gospodarcza w Su艂kowicach
Wpisany przez SIG   
czwartek, 05 stycznia 2012 18:40

Izba Gospodarcza w Su艂kowicach

Zjazd za艂o偶ycielski 16 marca 2005 roku powo艂a艂 do 偶ycia Izb臋 Gospodarcz膮 w Su艂kowicach, kt贸rej celem jest ochrona i reprezentowanie interes贸w gospodarczych zrzeszonych w niej podmiot贸w. Izba zosta艂a wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego dnia 26.04.2005 roku, pod numerem KRS 0000233173. Izba Gospodarcza jest organizacj膮 samorz膮du gospodarczego skupiaj膮c膮 pracodawc贸w z regionu ma艂opolski. Obecnie w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach zrzeszonych jest oko艂o 100 podmiot贸w gospodarczych i ci膮gle zapisuj膮 si臋 nowi.

G艂贸wnym celem dzia艂alno艣ci Izby jest tworzenie warunk贸w rozwoju i unowocze艣nianie 偶ycia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych cz艂onk贸w, promowanie ich uczestnictwa w 艣rodowiskach opiniotw贸rczych oraz dzia艂ania na rzecz rozwoju mi臋dzy regionalnych i mi臋dzynarodowych kontakt贸w gospodarczych.

W dniu 16 maja 2005 roku w My艣lenicach Izba zawar艂a porozumienie o wsp贸艂pracy z PZU S.A i wynegocjowa艂a ulgi dla cz艂onk贸w SIG na ubezpieczenia komunikacyjne i maj膮tkowe w wysoko艣ci 20%.

W dniu 25 maja 2005 w Jaworniku Izba Gospodarcza w Su艂kowicach nawi膮za艂a wsp贸艂prace z Firm膮 Handlowa- Us艂ugow膮 4,5 Sp. zo. o. Stacja Paliw LOTOS. Dla cz艂onk贸w SIG firma ta udziela rabatu na wszystkie rodzaje paliwa w wysoko艣ci 5 groszy.

W dniu 4 czerwca 2005 Izba Gospodarcza w Su艂kowicach podpisa艂a porozumienie o wsp贸艂pracy z Izb膮 Gospodarcz膮 Dorzecze Raby. Izby Gospodarcze zlokalizowane w powiecie my艣lenickim chc膮 tworzy膰 inicjatywy zmierzaj膮ce do rozwoju gospodarczego ziemi my艣lenickiej oraz mie膰 wp艂yw na lokalne dzia艂ania s艂u偶膮ce zwi臋kszaniu potencja艂u ekonomicznego ma艂ych i 艣rednich firm.

15.06.2005r. Izba Gospodarcza w Su艂kowicach zwr贸ci艂a si臋 z pro艣b膮 o podj臋cie dzia艂a艅 doprowadzaj膮cych do uruchomienia filii Wydzia艂u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Su艂kowicach. Burmistrz gminy Su艂kowice J贸zef Mardaus popar艂 nasz wniosek oferuj膮c bezp艂atnie lokal przy Urz臋dzie Miasta i Gm. Su艂kowice. Niestety otrzymali艣my negatywn膮 odpowied藕.

W dniu 18.08.2005 zosta艂o zawarte porozumienie pomi臋dzy Gmin膮 Su艂kowice reprezentowan膮 przez Burmistrza J贸zefa Mardausa, a  Izb膮 Gospodarcz膮 w Su艂kowicach reprezentowan膮 przez Zbigniewa Da艅ko wykonania adaptacji pomieszcze艅 w budynku dawnej Szko艂y Podstawowej, na siedzib臋 Izby.

Od wrze艣nia 2005 przedsi臋biorcy i pracownicy firm zrzeszonych w Izbie mogli rozpocz膮膰 kursy j臋zyka angielskiego. Program szkolenia j臋zyka zosta艂 dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

20 wrze艣nia 2005 roku odby艂o si臋 spotkanie informacyjne organizowane przez Ma艂opolska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A w Krakowie i Starostwo Powiatowe w My艣lenicach, w  kt贸rym udzia艂 wzi臋li Przedstawicieli przedsi臋biorc贸w zrzeszonych w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach. W trakcie spotkania przedstawiciele MARR zaprezentowali inicjatywy, us艂ugi oraz mo偶liwo艣ci wsp贸艂dzia艂ania i 艣wiadcze艅 z jakich mog膮 skorzysta膰 w Ma艂opolskiej Agencji Rozwoju  Regionalnego przedsi臋biorcy i instytucje na rzecz rozwoju lokalnego.

W dniu 18 Listopada 2005 Zarz膮d SIG uczestniczy艂 na konferencji pt. 鈥濨膮d藕 Przedsi臋biorc膮鈥 Celem spotkania by艂o om贸wienie Funduszy Pomocowych dla przedsi臋biorc贸w.

W dniu 02 stycznia 2006 zosta艂a zawarta umowa u偶yczenia pomi臋dzy Gmin膮 Su艂kowice reprezentowan膮 przez Burmistrza J贸zefa Mardaus, a Izb膮 Gospodarcz膮 w Su艂kowicach dotycz膮c膮 oddania lokalu do u偶ytku w budynku dawnej Szko艂y Podstawowej w Su艂kowicach 鈥 Rynek 6.

W dniu 05 stycznia 2006 w Domu Kultury w Su艂kowicach przy udziale przedsi臋biorc贸w zrzeszonych w SIG odby艂o si臋 spotkanie zwi膮zane z realizacja projektu 鈥濱nicjatywa partnerska wok贸艂 Lanckorony, w ramach pilota偶owego Leader+, obejmuj膮cym gminy:Su艂kowice, Lanckorona, Mucharz i Strysz贸w.

W dniu 14 lutego 2006 Przedstawiciele przedsi臋biorc贸w Zrzeszonych w  Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Gminne Centrum Informacji w Su艂kowicach. Programy z jakich mog膮 skorzysta膰 przedsi臋biorcy- om贸wi艂 dyr. Urz臋du Pracy w My艣lenicach Mieczys艂aw K臋sek i pani dyrektor Janina Klus.

30 marca 2006 Zarz膮d SIG by艂 uczestnikiem na Walnym Zgromadzeniu w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach.

W dniu 26.04.2006 w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach odby艂o si臋 spotkanie bran偶owe handlowc贸w. W spotkaniu udzia艂 wzi臋li cz艂onkowie Izby, zaproszeni go艣cie: sanepidu Pan 艁apa, dyr. Powiatowego Urz臋du Pracownicy w My艣lenicach Mieczys艂aw K臋sek, oraz przedstawiciel Ma艂opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 鈥 Wojciech Trzebuniak.

W dniu 31.05.2006 Zarz膮d  Izby Gospodarczej w Su艂kowicach zosta艂 zaproszony przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na spotkanie dotycz膮ce 鈥濻trategii rozwoju wojew贸dztwa ma艂opolskiego na lata 2007-2013鈥 .

W dniu od 7 do 9 lipca 2006 roku na terenie Gimnazjum w Su艂kowicach odby艂 si臋 Jarmark  - sprzeda偶 produktu lokalnego z Lanckorony, Stryszowa, Mucharza oraz Su艂kowic. Swoje wyroby zaprezentowali r贸wnie偶 cz艂onkowie Izby Gospodarczej w Su艂kowicach.

W sobot臋 8 lipca 2006 odby艂o si臋 uroczyste spotkanie w siedzibie SIG, na kt贸rym zosta艂y odczytane akty nadania imion nowo utworzonym ulicom w Su艂kowicach. W uroczysto艣ci wzi臋li udzia艂 go艣cie z bli藕niaczego miasta Ronchamp z Francji.

22 wrze艣nia 2006 roku odby艂o si臋 Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej, na kt贸rym pan Zbigniew Da艅ko zrezygnowa艂 z pe艂nienia funkcji Prezesa Izby.

25 wrze艣nia 2006 na swoim posiedzeniu Zarz膮d powierzy艂 Panu Stanis艂awowi Biernat funkcj臋 Prezesa Zarz膮du. Cz艂onkowie Zarz膮du SIG Pan Leszek Ptak oraz Pan Adam Kowalczyk udali si臋 do W艂och w celu nawi膮zania zagranicznych kontakt贸w z przedsi臋biorcami. Wynikiem tej wizyty by艂o zaproszenie tych przedsi臋biorc贸w do Polski. Zarz膮d SIG 29 wrze艣nia 2006 go艣ci艂 w Izbie tych偶e przedsi臋biorc贸w. Rezultatem tego spotkania by艂o nawi膮zanie nowych kontakt贸w wsp贸艂pracy oraz pozyskanie zagranicznych kontrahent贸w.

30 listopada 2006 cz艂onkowie Zarz膮du SIG uczestniczyli na zaproszenie Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w Konferencji po艂膮czonej z zabaw膮 andrzejkow膮.

8 grudnia 2006 Izba zorganizowa艂a dla pracodawc贸w i pracownik贸w szkolenie BHP. Szkolenie przeprowadzi艂 Pan Stanis艂aw Kalemba z Zak艂adu Organizacji i Us艂ug w Zakresie BHP 鈥濫RGO鈥 w My艣lenicach. W szkoleniu wzi臋艂o udzia艂 ok 50 pracownik贸w i 10 pracodawc贸w, otrzymali oni 艣wiadectwo uko艅czenia kursu.

6 stycznia 2007 w Izbie Gospodarczej odby艂o si臋 pierwsze spotkanie op艂atkowe cz艂onk贸w Izby. Rezultatem tego spotkania by艂o nawi膮zanie nowych kontakt贸w, wsp贸艂pracy, wymiana do艣wiadcze艅, integracja 艣rodowiska gospodarczego.

1 lutego 2007 go艣cili艣my w naszej siedzibie cz艂onk贸w stowarzyszenia GO艢CINIEC, kt贸rzy zorganizowali spotkanie Noworoczne. Go艣ciniec stowarzyszenie na wzg贸rzach 4 偶ywio艂贸w (Su艂kowice- ogie艅, Lanckorona- powietrze, Strysz贸w- ziemia, Murzarz- woda). 17 lutego w remizie Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Su艂kowicach odby艂 si臋 鈥濿iecz贸r Karnawa艂owy鈥 pod pod patronatem Burmistrza Gminy Su艂kowice. Wsp贸艂organizatorem balu by艂 SIG. Po cz臋艣ci oficjalnej zaproszono uczestnik贸w do zabawy, kt贸ra trwa艂a do bia艂ego rana. Doch贸d z balu zosta艂 w ca艂o艣ci przekazany na realizacj臋 programu rehabilitacji dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej prowadzonej wsp贸lnie przez Stowarzyszenie KOLONIA oraz Urz膮d Miasta i Gminy Su艂kowice.

W dniu 30 marca 2007 w siedzibie Izby odby艂a si臋 pierwsza Konferencja, podczas kt贸rej zrzeszeni  pracownicy i przedsi臋biorcy podsumowali dwa lata dzia艂alno艣ci. Udzia艂 wzi臋li przedstawiciele: Pos艂a na Sejm RP P Marka 艁atasa 鈥 dyr. Biura poselskiego P. Jaros艂aw Szlachetka; Marsza艂ka Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego P. Marka Nawary- cz艂onek Zarz膮du Urz臋du Marsza艂kowskiego P. Marek Sowa; MARG-u, MARR-u, Wielickiej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urz臋du Pracy w My艣lenicach, Gmin Su艂kowice, Lanckorona i Raciechowice.

W dniu 13-15 kwietnia 2007 odby艂 si臋 17. KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY w Nowym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. SIG na stoisku Go艣ci艅ca prezentowa艂 wyroby naszych cz艂onk贸w w wi臋kszo艣ci z bran偶y metalowej.

23 kwietnia 2007 r odby艂o si臋 spotkanie w Izbie Regionalnej w Su艂kowicach, w kt贸rym uczestniczy艂a Komisja do spraw Przeciwdzia艂ania Bezrobociu, Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Su艂kowicach, przedstawiciele Gminnego Centrum Informacji i Powiatowego Urz臋du Pracy w My艣lenicach. Zarz膮d Izby Gospodarczej w Su艂kowicach czynnie uczestniczy艂 w spotkaniu. Om贸wione problemy dotycz膮ce bezrobocia na terenie naszej gminy.

W dniu 22 czerwca 2007 w siedzibie Izby Gospodarczej go艣cili艣my przedsi臋biorc贸w oraz przedstawicieli Izb Gospodarczych z Grecji i Hiszpanii. Wymienili艣my do艣wiadczenia oraz zainteresowane firmy nawi膮za艂y kontakty gospodarcze.

23.06.2007 odby艂 si臋 Jarmark 艢wi臋toja艅ski na Rynku w Lanckoronie po艂膮czony z konferencj膮 promuj膮c膮 produkt lokalny. SIG prezentowa艂 wyroby swoich cz艂onk贸w.

6 wrze艣nia 2007r. na  zaproszenie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemy艣lu Pana Romana St臋pki uda艂a sie delegacja Izby Gospodarczej w Su艂kowicach. W sk艂ad  delegacji weszli cz艂onkowie Zarz膮du  SIG.  Okazj膮 do odwiedzin by艂o zorganizowanie przez Regionalna Izb臋 Gospodarcz膮 w Przemy艣lu Konferencji na temat projektu 鈥淭ransgraniczne Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Przemy艣lu w ramach Programu S膮siedztwa Polska 鈥 Bia艂oru艣- Ukraina INTERREG  IIIA/TACIS CBS. Wizyta w Przemy艣lu by艂a 艣wietn膮 okazj膮 do nawi膮zania kontakt贸w z przedsi臋biorcami z Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemy艣lu i Towarzystwa Jurij Drohobycz z Ukrainy.

W dniu 9.11.2007r. Reprezentacja Izby wzi臋艂a udzia艂 w I Turnieju Strzeleckim zorganizowanym w strzelnicy sportowej w warsztatach ZSZiO w Su艂kowicach.

5.01.2008r. Zorganizowali艣my spotkanie op艂atkowe dla naszych cz艂onk贸w w karczmie w Krzywaczce. Wzi臋艂o w nim udzia艂 oko艂o 60 os贸b. Po艂amali艣my si臋 op艂atkiem i sk艂adali艣my sobie 偶yczenia.

16 kwietnia 2008 roku na zaproszenie dyrektora Biura Izby Przemys艂owo- Handlowej w Krakowie P. Wac艂awa Andruszko odby艂o si臋 w siedzibie IPH spotkanie przedstawicieli Izb Gospodarczych z Ma艂opolski. Celem spotkania by艂o om贸wienie formu艂 wsp贸艂pracy Izb Gospodarczych w Ma艂opolsce dzia艂aj膮cych na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. oraz uczestnictwa w pracach Komisji Wsp贸lnej Samorz膮d贸w Terytorialnych i Gospodarczych. W trakcje dyskusji poruszono mi臋dzy innymi konieczno艣膰 utworzenia wsp贸lnej reprezentacji Izb Gospodarczych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o planowanej na jesieni  konferencji.

Go艣cili艣my w naszej siedzibie grupy partnerskie wsp贸艂pracuj膮ce ze stowarzyszeniem 鈥濭o艣ciniec鈥 takie jak Stowarzyszenie 艢wiatowid z 艁ubowa (okolice Gniezna), Stowarzyszenie Proko- Para z Proszowic oraz partner贸w z Grecji i Hiszpanii. Nawi膮zali艣my wsp贸艂prac臋 z  firm膮 鈥濪om Szkole艅 i Doradztwa鈥 z Krakowa, kt贸re doradza przedsi臋biorcom jak  uzyska膰  pomoc w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych z Funduszy Unii Europejskiej przez Mikro, Ma艂e i 艢rednie Przedsi臋biorstwa.

Wsp贸lnie opracowali艣my  wnioski o dofinansowanie realizacji projekt贸w z programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki dzia艂anie 6.3 oraz 7.3, 9.5. Wszystkie wnioski by艂y poprawne pod wzgl臋dem formalnym, a wniosek w dzia艂aniu 6.3 otrzyma艂 pozytywn膮 ocen臋 merytoryczn膮.

Po podpisaniu umowy realizowali艣my projekt od dnia 1.08 2008 roku do 31.12.2008 p.t. 鈥濻trategia na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet鈥 w ramach dzia艂ania 6.3, wsp贸艂finansowany przez Unie Europejsk膮 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt zak艂ada艂 wsparcie inicjatywy lokalnej na rzecz podnoszenia zdolno艣ci do zatrudnienia oraz mobilno艣ci przestrzennej i zawodowej kobiet znajduj膮cych si臋 poza rynkiem pracy. Projekt wynikn膮 ze wsp贸lnie zdiagnozowanej potrzeby wsp贸艂pracy podmiot贸w w powiatach my艣lenickim i wadowickim na rzecz strategii dotycz膮cej przygotowania kobiet do podj臋cia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystaniu szans zwi膮zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Efektem fina艂owym by艂o opracowanie Strategi na rzecz aktywizacji niepracuj膮cych kobiet.

W ramach projektu zorganizowali艣my konkurs plastyczny dla dzieci szk贸l podstawowych w Gminie Su艂kowice. Tematem konkursu by艂o "kim chcia艂by艣 by膰"- m贸j zaw贸d moja firma.

17.01.2009 odby艂o si臋 spotkanie op艂atkowe dla przedsi臋biorc贸w zrzeszonych i wsp贸艂pracuj膮cych z SIG  Na uroczysto艣膰 przyby艂o oko艂o 130 os贸b. Tradycyjnie po艂amali艣my si臋 op艂atkiem, by艂 艣piew kol臋d , a p贸藕niej rozmowy i zabawa. Jednym z najwa偶niejszym punktem spotkania by艂o podpisanie porozumienia o wsp贸艂pracy z Regionalna Izba Gospodarcz膮 w Przemy艣lu. Owocem tej wsp贸艂pracy to wymiana do艣wiadcze艅, informacji gospodarczych, oraz informacji o dzia艂aj膮cych firmach w obu Izbach.

W dniu 30.05.2009r. w Rudniku na terenie Hotelu "GALA"  odby艂 sie Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez w艂a艣cicieli hotelu Gala, firmy Limex i supermarketu Zibi, kt贸rych to firm w艂a艣cicielami s膮 P.P. Lidia i Zbigniew Da艅ko.

Izba Gospodarcza w Su艂kowicach jako partner imprezy walnie przyczyni艂a si臋 do zorganizowania i przeprowadzenia 艣wietnej zabawy. W programie imprezy by艂 wyst臋p ZPiT "Elegia" z Rudnika, zespo艂u tanecznego "Retro" i wyst臋p Orkiestry D臋tej dzia艂aj膮cych przy O艣rodku Kultury w Su艂kowicach.

Jako atrakcj膮 dla dzieci by艂o weso艂e miasteczko, kt贸re dostarczy艂o wiele uciechy. Przeprowadzono wiele konkurs贸w i ma艂ych turniej贸w (symultana szachowa). SIG ufundowa艂 dwie nagrody dla uczestnik贸w kt贸re wr臋czyli przedstawiciele Zarz膮du. Wieczorem dla doros艂ych na terenie hotelu "Gala" odby艂a si臋 zabawa taneczna przy muzyce  zespo艂u m艂odzie偶owego i d. dzeja. Zabawa by艂a wy艣mienita - integruj膮ca 艣rodowisko gospodarcze.

Na zaproszenie Zarz膮du SIG w spotkaniu uczestniczy艂y cz艂onkinie Zarz膮du Izby Gospodarczej Ziemi My艣lenickiej w osobach . Prezes Zarz膮du P.Monika Ba艂a-Janas i V-ce Prezes P.Beata Marcinek. By艂a to 艣wietna okazja do nawi膮zania kontakt贸w i wymian臋 do艣wiadcze艅.

W 2009r. brali艣my udzia艂 w Do偶ynkach Powiatowych w Raciechowicach, Su艂kowickiej Jesieni, 艢wi臋cie Jarz臋biny w Krzywaczce , 艢wi臋cie Jab艂ka i Gruszki w Czas艂awiu na kt贸rych prezentowali艣my wyroby naszych cz艂onk贸w.

Od czerwca do grudnia 2009 roku zrealizowali艣my wsp贸lnie ze Stowarzyszeniem BESKIDEK projekt p.t. DO DZIE艁A finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Z ko艅cem 2009 r. zako艅czyli艣my wsp贸艂prac臋 z Kancelari膮 Podatkow膮 LEXA z Krakowa. Zarz膮d SIG od 01 stycznia podpisa艂 umow臋 na prowadzenie spraw ksi臋gowych z firm膮 K.A.D.R. s.c. z Sieprawia kt贸r膮 reprezentuje  P.Dorot膮 Grzes艂o.

Z dniem 01 stycznia 2010 podpisali艣my z Gmin膮 Su艂kowice reprezentowan膮 przez Burmistrza P.Piotra Pu艂k臋 Aneks do Umowy U偶yczenia tej sali b臋d膮cej siedzib膮 Izby Gospodarczej na kolejne 3 lata na nie zmienionych warunkach.

Tradycyjnie na pocz膮tku roku t.j. 6.01.2010r. w siedzibie Izby zorganizowali艣my op艂atek dla cz艂onk贸w i sympatyk贸w Izby Gospodarczej. By艂o tradycyjne 艂amanie sie op艂atkiem, sk艂adanie sobie 偶ycze艅, 艣piew kol臋d z grup膮 kol臋dnicz膮 z Mogilan. Jest to bardzo dobra  forma integracji 艣rodowiska gospodarczego.

Od 01 stycznia 2010 do grudnia 2012 zrealizowali艣my jako Partner wsp贸lnie z IGDR w Dobczycach du偶y projekt szkoleniowy finansowany z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego - Kapita艂 Ludzki w Priorytecie VIII, Dzia艂anie 8.1 Rozw贸j pracownik贸w i przedsi臋biorstw w regionie.

Zrealizowali艣my nast臋puj膮ce szkolenia:

 1. Szkolenia BHP
 2. Szkolenia techniczno-prawne
 3. Szkolenia komputerowe
 4. Szkolenia biznesowe
 5. Szkolenia z j臋zyka angielskiego

W dniu 15 lutego 2010 roku w siedzibie Izby Gospodarczej w Su艂kowicach odby艂o si臋 spotkanie w艂adz Gminy Su艂kowice, zaproszonych go艣ci, Zarz膮du SIG z Panem Piotrem Skorut - przedsi臋biorc膮 dzia艂aj膮cym w USA, rodakiem z Su艂kowic.

Organizatorem tego spotkania by艂a Izba Gospodarcza w Su艂kowicach i rodzina Skorut贸w. Spotkanie otworzy艂 i przywita艂 go艣ci Stanis艂aw Biernat - prezes SIG, kt贸ry w skr贸cie przedstawi艂 histori臋 Izby Gospodarczej w Su艂kowicach. Nast臋pnie g艂os zabra艂 P.Piotr Skorut kt贸ry barwnie przedstawi艂 motywy i sukcesy wsp贸艂pracy z polskimi firmami, a w szczeg贸lno艣ci z firm膮 SU艁-MET P.Kazimierza Skoruta V-ce prezesa SIG.

Po wyst膮pieniu P. Piotra Skoruta nast膮pi艂o wzajemne podzi臋kowania braci Skorut贸w-Piotra i Kazimierza kt贸rzy podarowali sobie z tej okazji pami膮tkowe prezenty.

W cz臋艣ci oficjalnej P.P. Kazimierz i Piotr Skorut otrzymali od w艂adz gminnych listy gratulacyjne i pami膮tkowe podkowy.

Od  01 czerwca do grudnia 2010 zrealizowali艣my projektu z FIO w Piorytecie 4 Rozw贸j Przedsi臋biorczo艣ci Spo艂ecznej p.t. Zasady wsp贸艂pracy w przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej partnerstwa tr贸jsektorowego Subregionu Ma艂opolski Po艂udniowej. Koordynatorem projektu jest cz艂onek Zarz膮du P.Renata Pitala.

Dnia 08.12.2010r. otrzymali艣my pismo od Burmistrza Gminy Su艂kowice informuj膮ce o rozwi膮zaniu umowy U偶yczenia lokalu zajmowanego przez Izb臋 w Rynku 6 i opuszczeniu lokalu do dnia 30.12.2011r. Burmistrz argumentowa艂 rozwi膮zanie Umowy okoliczno艣ci膮 potrzeby lokalu Gminie do wykonywania zada艅. Jak dot膮d lokal stoi pusty. Ta niespodziewana wiadomo艣膰 spowodowa艂a du偶y k艂opot dla nas poniewa偶 musieli艣my w bardzo kr贸tkim czasie znale藕膰 odpowiedni lokal i zaadoptowa膰 go na potrzeby Izby. Pomocn膮 d艂o艅 do Zarz膮du wyci膮gn臋艂o kierownictwo GS Su艂kowice (uk艂ony dla prezesa P. Franciszka 艢wierka i v-ce prezesa P. Gra偶yna Krzy偶ek). Dzi臋ki ogromnemu wysi艂kowi Zarz膮du i innych cz艂onk贸w uda艂o si臋 w b. kr贸tkim czasie  t.j. 30.12.2011r. odda膰 lokal Gminie i wprowadzi膰 si臋 do nowego lokalu w Su艂kowicach ul.11-go Listopada 23.

Tradycyjnie na na koniec 2010 r.  zorganizowali艣my op艂atek dla cz艂onk贸w i sympatyk贸w Izby Gospodarczej. By艂o to ostatnie spotkanie op艂atkowe w naszej siedzibie w Su艂kowice Rynek 6 By艂o tradycyjne 艂amanie si臋 op艂atkiem, sk艂adanie sobie 偶ycze艅, 艣piew kol臋d z akompaniamentem muzyk贸w - cz艂onk贸w Izby. Jest to bardzo dobra  forma integracji 艣rodowiska gospodarczego.

Po konsultacji z przedsi臋biorcami przy pomocy Kancelarii Brokerskiej MAXIMUM" decyzj膮 Zarz膮du od 1. kwietna 2011r. przyst膮pili艣my do Grupowego Ubezpieczenia Na 呕ycie Pracownik贸w i Ich Rodzin.
Jako ubezpieczyciela z po艣r贸d kilku ofert wybrali艣my Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Ergo Hestia SA. Do ubezpieczenia przyst膮pi艂o ok.100 os贸b co by艂a warunkiem dobrej oferty ubezpieczeniowej.

Od czerwca do grudnia 2011r. zrealizowali艣my projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 4 PIORYTECIE "Rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej" a Obszar Wsparcia to: Przedsi臋biorczo艣膰 spo艂eczna i upowszechnienie idei partnerstwa tr贸jsektorowego o nazwie Progressio III - platforma wsparcia przedsi臋biorczo艣ci spo艂ecznej powiat贸w: my艣lenicki i wadowicki.

Od 1 wrze艣nia do 31 stycznia 2012 zrealizowali艣my projekt dofinansowany EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki w dzia艂aniu 6.3  p.t. Akademia Artico sztuka florystyczna dla kobiet z gminy Dobczyce i Su艂kowice.

W wyniku wybor贸w parlamentarnych w dniu 09.10.2011r. zosta艂a wybrana do Sejmu nasza kole偶anka - cz艂onek Zarz膮du SIG P. Joanna Bobowska. Pani Bobowska w okr臋gu nr.12 obejmuj膮cym powiat my艣lenicki, chrzanowski, suski, o艣wi臋cimski i wadowicki uzyska艂a 7976 g艂os贸w. To trzeci wynik na li艣cie PO. Gmina Su艂kowice nie mia艂a pos艂a od okresu mi臋dzywojennego w XX wieku (w 1919 r. pos艂em ziemi su艂kowickiej zosta艂 J贸zef Bochenek). Tym wi臋ksza nasza rado艣膰 i duma.

Gratulujemy P. Joannie Bobowskiej wyboru do Sejmu RP i 偶yczymy, udanego pos艂owania z po偶ytkiem dla Polski i mieszka艅c贸w naszego regionu.
 
05  stycznia 2012r. w dzie艅 przed 艢wi臋tem Trzech Kr贸li odby艂o si臋 Spotkanie Op艂atkowe dla cz艂onk贸w i przyjaci贸艂 Izby Gospodarczej w Su艂kowicach, kt贸re zosta艂o zorganizowane w Karczmie w Krzywaczce. Spotaknie zaszczyci艂a swoj膮 osob膮 Pani Pos艂anka Joanna Bobowska. Spotkanie Op艂atkowe SIG  po艂膮czono z kr贸tk膮 prezentacj臋 zrealizowanego projektu finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich p.t. PROGRESSIO  III. i projektu Akademia Artico - sztuka florystyczna. Po prezentacjach nast膮pi艂o 艂amanie si臋 op艂atkiem i sk艂adano sobie 偶yczenia.
 
13 stycznia o godz. 19.00 w Karczmie w Krzywaczce zorganizowali艣my koncert kol臋d i pastora艂ek w wykonaniu artyst贸w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie, oraz scholi z Su艂kowic.

 

Strona korzysta z plik贸w coockies.

Czytaj wi臋cej >>


pzugrupowe2014baner

kalejdoskop 2013

Wsp贸艂praca

mpog 130520130846

Projekty

Zintegrowana strategia promocji turystycznej obszaru gmin Su艂kowice i My艣lenice na lata 2012-2015

Najnowsze w galerii

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---

Og艂oszenia i Przetargi

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

UP My艣lenice - Nab贸r wniosk贸w o przyznan

Powiatowy Urz膮d Pracy w My艣lenicach og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacj臋 dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w:
- okre艣lenie potrzeb [...] wi臋cej

W wieku si艂a - konkurs dotacji

News image

seniorzy 640x35930 czerwca 2017 r. startuje konkurs dotacji na opracowanie strategii [...] wi臋cej

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie obs艂ugi zezna艅 rocznych za 2016 r. w Urz臋dzie Skarbowym w My艣lenicach

W zwi膮zku z akcj膮 rocznego rozliczenia podatku od dochod贸w osobistych za [...] wi臋cej

1 lutego 2016 r. up艂ywa termin z艂o偶enia

News image

4A3 lasso2Naczelnik Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach przypomina, 偶e podatnicy p艂ac膮cy rycza艂t od przychod贸w [...] wi臋cej

Rozw贸j i podniesienie konkurencyjno艣ci p

News image

mcp logo2013Zarz膮d Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego og艂osi艂 nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w ze 艣rodk贸w Europejskiego [...] wi臋cej

Biuro Poselskie Pani Pose艂 na Sejm RP Jo

Informujemy, 偶e w roku 2013, dy偶ury w Biurze Poselskim Pani Pose艂 na Sejm RP Joanny Bobowskiej, mieszcz膮cym si臋 w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach, b臋d膮 odbywa膰 si臋 w ka偶dy [...] wi臋cej

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---