Poczta Poczta Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie PIT 2016 Drukuj
Og艂oszenia i Przetargi
Wpisany przez SIG   
poniedzia艂ek, 13 lutego 2017 14:11

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie obs艂ugi zezna艅 rocznych za 2016 r. w Urz臋dzie Skarbowym w My艣lenicach

W zwi膮zku z akcj膮 rocznego rozliczenia podatku od dochod贸w osobistych za 2016 r. uprzejmie Pa艅stwa informujemy o systemie organizacji przyj臋膰 zezna艅 podatkowych:

  • Zach臋camy do wysy艂ania zezna艅 drog膮 elektroniczn膮.
  • To proste, szybkie i bezpieczne www.e-deklaracje.gov.pl

Podatnicy, kt贸rzy w wyniku rozliczenia rocznego b臋d膮 zobowi膮zani do dop艂aty podatku nie powinni czeka膰 ze z艂o偶eniem zeznania do ostatniej chwili, gdy偶 zeznanie mo偶na z艂o偶y膰 wcze艣niej, a dop艂aty dokona膰 do dnia 02.05.2017 r.
Ostateczny termin sk艂adania zezna艅 podatkowych za 2016 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 up艂ywa z dniem: 02.05.2017 r.
Obowi膮zek z艂o偶enia zeznania podatkowego dotyczy wszystkich podatnik贸w, kt贸rzy osi膮gn臋li w 2016 r. roku dochody oraz nie zostali rozliczeni przez p艂atnika (np. zak艂ad pracy, ZUS, KRUS). Podatnik ma obowi膮zek z艂o偶y膰 zeznanie podatkowe nawet w贸wczas, gdy uzyskany w roku podatkowym doch贸d, podlegaj膮cy opodatkowaniu wed艂ug skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowoduj膮cej obowi膮zku zap艂aty podatku (tj. 3091,00 z艂) i podatek do zap艂aty wyniesie 0,00 z艂 lub je偶eli poniesie strat臋 z danego 藕r贸d艂a przychod贸w.

Sk艂adaj膮c zeznanie podatkowe za 2016 rok nale偶y pami臋ta膰 o prawid艂owym wskazaniu identyfikatora podatkowego, kt贸rym jest NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisuj膮 do zeznania osoby obj臋te rejestrem PESEL, kt贸re w roku podatkowym :
* nie prowadzi艂y dzia艂alno艣ci gospodarczej,
* nie by艂y zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar贸w i us艂ug,
* nie by艂y p艂atnikami ( sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne/ubezpieczenie zdrowotne lub podatku, np. z tytu艂u zatrudnienia pracownika).

Osoby, kt贸re nie spe艂niaj膮 chocia偶 jednego z powy偶szych warunk贸w wpisuj膮 NIP.
Ponadto w zeznaniu podajemy aktualny adres zamieszkania. W przypadku os贸b fizycznych nie prowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej informacja ta jest podstaw膮 aktualizacji danych adresowych. Aktualizacji adresu zamieszkania w tym przypadku mo偶na dokona膰 r贸wnie偶 na formularzu ZAP-3.

Druki zezna艅 rocznych mo偶na pobra膰 ze strony internetowej Ministerstwa Finans贸w pod adresem www.finanse.mf.gov.pl,.

Najlepiej jednak rozliczy膰 si臋 drog膮 elektroniczn膮 za pomoc膮 aplikacji e-Deklaracje Desktop lub formularzy interaktywnych znajduj膮cych si臋 na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Mo偶na r贸wnie偶 skorzysta膰 z deklaracji wst臋pnie wype艂nionej (PFR).
Wszystkie niezb臋dne informacje na temat rozliczenia podatku dochodowego od os贸b fizycznych mo偶na znale藕膰 na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

OBS艁UGA ZEZNA艃 W URZ臉DZIE SKARBOWYM W MY艢LENICACH
Zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 i PIT-39 oraz korekty przedmiotowych zezna艅 mo偶na z艂o偶y膰:
drog膮 elektroniczn膮 z podpisem kwalifikowanym lub bez podpisu kwalifikowanego,
za po艣rednictwem poczty (koszt przesy艂ki zeznania ponosi podatnik)
Zeznania mo偶na przes艂a膰 odp艂atnie listem poleconym na adres:
Naczelnik Urz臋du Skarbowego
ul. H. Cegielskiego 2 32-400 My艣lenice
Na kopercie nale偶y umie艣ci膰 r贸wnie偶 imi臋 i nazwisko oraz dok艂adny adres nadawcy.
鈥 w siedzibie urz臋du na Sali Obs艂ugi Bezpo艣redniej.

ZACH臉CA SI臉 DO PRZESY艁ANIA FORMULARZY ZEZNA艃 PODATKOWYCH DROG膭 ELEKTRONICZN膭, umo偶liwi to wcze艣niejszy zwrot nadp艂aty podatku. Interaktywny formularz za pomoc膮, kt贸rego b臋dzie mo偶na wype艂ni膰 i wys艂a膰 zeznanie roczne nale偶y pobra膰 ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.- na stronie tej umieszczona zosta艂a r贸wnie偶 instrukcja.
Wp艂aty podatku wynikaj膮cego z zeznania za 2016 rok mo偶na dokona膰:
鈥 przelewem bankowym
Adres i numer konta Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach:
Urz膮d Skarbowy
ul. H. Cegielskiego 2
32-400 My艣lenice
nr konta:44 1010 1270 0004 7522 2300 0000 NBP Oddzia艂 Okr臋gowy w Krakowie
przekazem pocztowym- wpisuj膮c podany wy偶ej nr konta, z tytu艂u blankietu nale偶y poda膰 tytu艂 wp艂aty 鈥濺ozliczenie podatku dochodowego za 2016 rok np. PIT-36, PIT-37..."
w kasie Urz臋du Skarbowego 鈥 w przypadku podatnik贸w nie prowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej. W tytule wp艂aty opr贸cz danych podatnika nale偶y wpisa膰: 鈥濺ozliczenie podatku dochodowego za 2016 rok np. PIT-36, PIT-37..."
Termin wp艂aty podatku wynikaj膮cego z zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 up艂ywa dnia 02 maja 2017 r.

Formy zwrotu nadp艂aty podatku za 2016 r.:
Podatnik mo偶e wnioskowa膰 o dokonanie zwrotu wykazanej w zeznaniu nadp艂aty w nast臋puj膮cej formie:
1) przelewem bankowym na rachunek zg艂oszony do urz臋du
UWAGA: Warunkiem zwrotu nadp艂aty na rachunek bankowy jest zg艂oszenie osobistego rachunku bankowego wy艂膮cznie na formularzu:
* ZAP-3 鈥 je偶eli jeste艣my obj臋ci rejestrem PESEL
* NIP-7 albo CEIDG-1- je偶eli nie jeste艣my obj臋ci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP.
Je偶eli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcze艣niejszych jest nadal aktualny nie ma potrzeby aktualizowania danych o numerze konta.
Zwrot na rachunek bankowy jest najszybsz膮 form膮 otrzymania wykazanej nadp艂aty podatku.

2) przekazem pocztowym (w przypadku nadp艂aty przekraczaj膮cej kwot臋 23,20 z艂.,
nadp艂ata pomniejszona jest o koszty jej zwrotu)
3) got贸wk膮 w kasie urz臋du (konieczno艣膰 osobistego stawienia si臋 w wyznaczonym
terminie do odbioru nadp艂aty).

Nadp艂ata podatku wynikaj膮ca z zeznania rocznego wype艂nionego rzetelnie, zgodnie z ustalonymi wymogami nie zawieraj膮cego b艂臋d贸w i oczywistych pomy艂ek podlega zwrotowi w terminie do 3 miesi臋cy od dnia z艂o偶enia zeznania podatkowego. Podatnicy korzystaj膮cy z ulgi prorodzinnej z tytu艂u wychowywania co najmniej trojga dzieci i uprawnieni do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych mog膮 otrzyma膰 zwrot nadp艂aty wcze艣niej tj. w ci膮gu 30 dni od dnia z艂o偶enia zeznania pod warunkiem z艂o偶enia zeznania drog膮 elektroniczn膮.
Informacje dotycz膮ce prawid艂owego sporz膮dzenia zezna艅 rocznych mo偶na uzyska膰 na miejscu w Urz臋dzie Skarbowym:
鈥 w godzinach pracy urz臋du tj.: - poniedzia艂ek 7:15 鈥 18:00
- wtorek 鈥 pi膮tek 7:15 鈥 15:15
鈥 a tak偶e telefonicznie pod nast臋puj膮cymi numerami telefon贸w:
* 12 272 42 87, 12 272-42-86
* 12 272 43 42 ( dzia艂alno艣膰 gospodarcza )
Informacji udziela r贸wnie偶 Krajowa Informacja Podatkowa:
tel. 0 801 055 055 ( dla tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 ( dla sieci kom贸rkowych).

 

Strona korzysta z plik贸w coockies.

Czytaj wi臋cej >>


pzugrupowe2014baner

kalejdoskop 2013

Wsp贸艂praca

mpog 130520130846

Projekty

Zintegrowana strategia promocji turystycznej obszaru gmin Su艂kowice i My艣lenice na lata 2012-2015

Najnowsze w galerii

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---

Og艂oszenia i Przetargi

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UP My艣lenice - Nab贸r wniosk贸w o przyznan

Powiatowy Urz膮d Pracy w My艣lenicach og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacj臋 dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w:
- okre艣lenie potrzeb [...] wi臋cej

W wieku si艂a - konkurs dotacji

News image

seniorzy 640x35930 czerwca 2017 r. startuje konkurs dotacji na opracowanie strategii [...] wi臋cej

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie obs艂ugi zezna艅 rocznych za 2016 r. w Urz臋dzie Skarbowym w My艣lenicach

W zwi膮zku z akcj膮 rocznego rozliczenia podatku od dochod贸w osobistych za [...] wi臋cej

1 lutego 2016 r. up艂ywa termin z艂o偶enia

News image

4A3 lasso2Naczelnik Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach przypomina, 偶e podatnicy p艂ac膮cy rycza艂t od przychod贸w [...] wi臋cej

Rozw贸j i podniesienie konkurencyjno艣ci p

News image

mcp logo2013Zarz膮d Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego og艂osi艂 nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w ze 艣rodk贸w Europejskiego [...] wi臋cej

Biuro Poselskie Pani Pose艂 na Sejm RP Jo

Informujemy, 偶e w roku 2013, dy偶ury w Biurze Poselskim Pani Pose艂 na Sejm RP Joanny Bobowskiej, mieszcz膮cym si臋 w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach, b臋d膮 odbywa膰 si臋 w ka偶dy [...] wi臋cej

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---